مجله تفریحی و خبری
مرور برچسب

چاکرا

معرفی هفت چاکرای بدن

چاکراها مراکز اصلی انرژی بدن هستند احتمالاً شنیده اید که مردم در مورد "باز کردن انسداد" چاکراهای خود صحبت می کنند که به این ایده اشاره دارد که وقتی همه چاکراهای ما باز هستند انرژی می تواند آزادانه از طریق آنها عبور کند.