سرگیجه

علائم و درمان سرگیجه

سرگیجه وضعیتی حمله‌ای خوش‌خیم یا بی‌پی‌پی‌وی عارضه‌ای است که در آن، بیمار پس از حرکات سر یا تغییرات سریع وضعیتی، از سرگیجه‌های کوتاه مدت شکایت دارد. علائم بی‌پی‌پی‌وی به‌ویژه هنگام جابه جا شدن به سمت دیگر در حین خواب یا خمیده شدن سر به سمت عقب رخ می‌دهد. دوره زمانی رخ دادن علائم بسیار کوتاه است و اگر بیمار بدون حرکت باشد، علائم به سرعت مرتفع می‌شوند. معمولاً پس از برطرف شدن علائم، فرد می‌تواند فعالیت‌های روزمره خود را ادامه دهد و همراه با بیماری، نشانه عصبی یا شنوایی دیگری وجود ندارد.

راه های درمان سرگیجه

گاهی سرگیجه داشتن به غش کردن ختم می‌شود. نمی‌توان سرگیجه را یک بیماری دانست، بلکه باید آن را نشانه‌ای برای وجود اختلالات مختلف در بدن به حساب آورد.
چرخیدن دنیا به دور سر و عدم تعادل می‌تواند باعث شود این احساس به فرد دست دهد. اما این دو اصطلاح  علائم متفاوتی دارند.