مجله تفریحی و خبری
مرور برچسب

دعای یستشیر

متن دعای یستشیر

سید بن طاوس در مهج الدّعوات از حضرت امیرالمؤمنین‌ علیه السلام نقل کرده است که حضرت رسول‌ صلى الله علیه وآله دعا یستشیر را تعلیم من نمود و امر کرد مرا که براى هر شدّت و رخا این دعا را بخوانم و تعلیم نمایم به خلیفه بعد از خود و ترک ننمایم این…