مجله تفریحی و خبری
مرور برچسب

ارضا شدن

ارضا شدن مرد در رابطه جنسی

ارگاسم مردانه تجربه پیچیده ای است که ممکن است با اوج گرفتن لذت جنسی رخ دهد یکی از عملکردهای اصلی ارگاسم مردانه آزادسازی اسپرم است. با این حال، همه مردان همیشه در طول ارگاسم انزال نمی کنند.