مجله تفریحی و خبری
مرور رده

مذهبی

متن دعای یستشیر

سید بن طاوس در مهج الدّعوات از حضرت امیرالمؤمنین‌ علیه السلام نقل کرده است که حضرت رسول‌ صلى الله علیه وآله دعا یستشیر را تعلیم من نمود و امر کرد مرا که براى هر شدّت و رخا این دعا را بخوانم و تعلیم نمایم به خلیفه بعد از خود و ترک ننمایم این…

متن دعای سیفی صغیر معروف به دعای قاموس

شیخ بزرگوار ثقة الاسلام نوری (عطّر الله مرقده) این دعا را در «صحیفه ثانیه علویه» ذکر کرده و فرموده است: برای این دعا در کلمات ارباب طلسمات و تسخیرات شرح عجیبی است و برای آن آثار شگفتی بیان کرده‌اند و من چون اعتماد بر آن آثار نداشتم از بیان…