تغذیه

آیا گوشت گیاهی سالم است؟

احتمالاً متوجه شده اید که گوشت های گیاهی به طور گسترده در دسترس هستند. اینها محصولاتی هستند که با مواد گیاهی ساخته شده اند و می توان از آنها در دستور العمل هایی استفاده کرد که به طور سنتی از گوشت استفاده می شود و آنها را وگان یا گیاهخوار می کند.